Văn bản pháp luật
Xem tất cả
Dự thảo
Công văn
Tiêu chuẩn Việt Nam

1.Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

14/06/2023

Ngày hiệu lực

-

Cơ quan ban hành

Tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực

Thuế - Phí - Lệ Phí

2.Dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số .../2023/QH15

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

15/06/2023

Ngày hiệu lực

-

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Lĩnh vực

Thuế - Phí - Lệ Phí

3.Dự thảo Quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; áp dụng trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

02/06/2023

Ngày hiệu lực

-

Cơ quan ban hành

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực

Bộ máy hành chính

4.Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-BTNMT hướng dẫn phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

13/06/2023

Ngày hiệu lực

-

Cơ quan ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực

Bất động sản

5.Dự thảo Thông tư Quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

08/06/2023

Ngày hiệu lực

-

Cơ quan ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Xem tất cả