Dự thảo Thông tư Quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dự thảo Thông tư Quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng "Tải về" để xem.

Ngày ban hành: 08/06/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Thông tư

Người ký: Võ Tuấn Nhân

Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường