Tư vấn pháp luật

Phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào?

16:37 04/08/2023

Tôi có câu hỏi thắc mắc là phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh Bảo Long (Đồng Nai).

Rượu nhập lậu bị tịch thu buộc phải tiêu hủy khi nào? Tiêu hủy rượu nhập lậu theo phương pháp nào?

16:37 04/08/2023

Tôi có câu hỏi là theo quy định hiện nay thì rượu nhập lậu bị tịch thu buộc phải tiêu hủy khi nào? Phương pháp tiêu hủy rượu nhập lậu được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Quang Thái đến từ Thanh Hóa.

Thanh tra ngành giao thông vận tải được bố trí như thế nào? Thanh tra làm việc tại vùng sâu vùng xa có được ưu tiên đào tạo nghiệp vụ ngành giao thông không?

16:37 04/08/2023

Tôi có câu hỏi thắc mắc là Thanh tra ngành giao thông vận tải được bố trí như thế nào? Thanh tra làm việc tại vùng sâu vùng xa có được ưu tiên đào tạo nghiệp vụ ngành giao thông vận tải không? Câu hỏi của anh Quang Hải đến từ Ninh Thuận.

Người tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện nào theo Luật Giá 2023?

16:37 04/08/2023

Người tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện nào theo Luật Giá 2023? Câu hỏi của bạn An ở Huế.

Ban Dược và Vật tư y tế thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có được tham gia vào quá trình đàm phán giá thuốc ở cấp quốc gia không?

16:37 04/08/2023

Tôi có câu hỏi là theo quy định hiện nay thì Ban Dược và Vật tư y tế thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có được tham gia vào quá trình đàm phán giá thuốc ở cấp quốc gia không? Câu hỏi của anh Đình Bảo đến từ Đồng Nai.

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị dự toán cấp mấy? Tổ chức nào trực thuộc Trung tâm này?

16:37 04/08/2023

Tôi có câu hỏi là theo quy định pháp luật hiện nay thì Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị dự toán cấp mấy? Tổ chức nào trực thuộc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường? Câu hỏi của anh Quang Minh đến từ Đồng Nai.

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị quyết định giao biên chế hàng năm đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đúng không?

16:37 04/08/2023

Cho tôi hỏi Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện chức năng gì? Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị quyết định giao biên chế hàng năm đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đúng không? Biên chế của Vụ do ai quy định? Câu hỏi của anh Tấn (Đồng Tháp)