Bản án 82/2020/HNGĐ-ST ngày 29/09/2020 về tranh chấp ly hôn, chia tài sản khi ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 82/2020/HNGĐ-ST NGÀY 29/09/2020 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

Ngày ban hành: 29/09/2020

Cấp bậc: Sơ thẩm

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình

Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Từ khóa: tranh chấp ly hônchia tài sảnCà Mau82/2020/HNGĐ-ST