Công văn 1343/UBDT-TTR năm 2023 xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2024 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/UBDT-TTr
V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2024.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Thanh tra ban hành ngày 14/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1719).

Để hoạt động thanh tra việc thực hiện chính sách dân tộc không chồng chéo, trùng lặp; công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm trọng điểm, gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý những hạn chế thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc theo Quyết định 1719; đồng thời tổng hợp các kiến nghị đề xuất sửa đổi bổ sung đối với văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình cho phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Dân tộc (Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh), Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao năm 2024.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2024 gửi về Ủy ban Dân tộc (qua Thanh tra Ủy ban Dân tộc, địa chỉ: số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; mail: thanhtraubdt@cema.gov.vn) trước ngày 15/8/2023 để tổng hợp, theo dõi./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Lưu: VT, TTr (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

Ban Dân tộc (hoặc cơ quan làm công tác dân tộc) các tỉnh

Stt

Ban Dân tộc tỉnh

Stt

Ban Dân tộc tỉnh

1

An Giang

27

Lạng Sơn

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

28

Lào Cai

3

Bắc Giang

29

Nghệ An

4

Bắc Kạn

30

Ninh Bình

5

Bạc Liêu

31

Ninh Thuận

6

Bình Định

32

Phú Thọ

7

Bình Dương

33

Phú Yên

8

Bình Phước

34

Quảng Bình

9

Bình Thuận

35

Quảng Nam

10

Cà Mau

36

Quảng Ngãi

11

Cần Thơ

37

Quảng Ninh

12

Cao Bằng

38

Quảng Trị

13

Đắk Lắk

39

Sóc Trăng

14

Đắk Nông

40

Sơn La

15

Điện Biên

41

Tây Ninh

16

Đồng Nai

42

Thái Nguyên

17

Gia Lai

43

Thanh Hóa

18

Hà Giang

44

Thừa Thiên Huế

19

Hải Dương

45

TP Đà Nẵng

20

Hậu Giang

46

TP. Hà Nội

21

Hòa Bình

47

TP. Hồ Chí Minh

22

Khánh Hòa

48

Trà Vinh

23

Kiên Giang

49

Tuyên Quang

24

Kon Tum

50

Vĩnh Long

25

Lai Châu

51

Vĩnh Phúc

26

Lâm Đồng

52

Yên Bái

Ngày ban hành: 01/08/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Công văn

Người ký: Y Thông

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc