Tải Ứng Dụng

Smart Doc - Doc Scanner App

Biến thiết bị điện thoại của bạn thành máy scan cầm tay một cách dễ dàng – nhanh chóng – tiện lợi nhất. Dễ dàng chuyển đổi tài liệu giấy và hình ảnh sang PDF/JPG chỉ bằng một lần chạm. Cập nhật các thông tin bài viết về pháp luật một cách nhanh và chính xác nhất

appstoreggplay